1. Βαμβακού - καταφύγιο ΕΟΣ Σπάρτης - κορυφή μεγάλη Τούρλα

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

2. Βασαράς – Βέροια - Ι.Μ. Αγ. Αναργύρων

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

3. Τσίντζινα – Ι.Μ. Αγ. Αναργύρων

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

4. Τσίντζινα – Γόγκαινα - Σταματείρα (Ανάληψη) - Βασαράς

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

5. Τσίντζινα - Γόγκαινα - Ι.Μ. Αγ. Αναργύρων

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

6. Τσίντζινα - Αγ. Μαρίνα - πηγή Κελιού - Κελί – Τσίντζινα

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

7. Τσίντζινα – Ποτίστρες – Πευκιάς - Πηγή κελιού – Κελί - Τσίντζινα

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

8. Τσίντζινα - Κονιακίτη βρύση - Τσίντζινα

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

9. Τσίντζινα - Αγιάννης

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

10. Τσίντζινα - πρ. Ηλιας - [ράχη Ψαρή]- Μεγαναηλιάς

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

11. Τσίντζινα - Αγριάνοι

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

12. Καλλονή (Πέρπενη) - Καλλιθέα (Ζαραφώνα)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ   Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

13. Καλλιθέα (Ζαραφώνα) – Ξεροπήγαδο - Κοσμάς

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

14. Κοσμας - Αγ.Δημητριος - Ι.Μ. Έλωνας

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth